הודעה בנוגע לשימוש בקובצי Cookie

הודעה בנוגע לשימוש בקובצי Cookie

אתר האינטרנט שלנו משתמש בקובצי Cookie. תוכל לגלות עוד על קובצי Cookie, כיצד אנו משתמשים בהם וכיצד לשלוט בהם להלן. בשימושך באתר אינטרנט זה אתה מסכים לשימוש בקובצי Cookie בהתאם להודעה זו בנוגע לשימוש בקובצי Cookie. אם אינך מסכים לשימוש בקובצי Cookie אלה, אנא בטל את השימוש בהם על פי ההוראות בהודעת קובצי Cookie זו כך שקובצי Cookie מאתר האינטרנט הזה לא יוכלו להיות מוצבים במכשירך.

מהו קובץ Cookie?

קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים הנשלחים למכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט. לאחר מכן נשלחים קובצי ה-Cookie בחזרה לאתר המקור בכל ביקור נוסף, או לאתר אינטרנט אחר המזהה את קובץ ה-Cookie הזה. קובצי Cookie פועלים כזיכרון עבור אתר אינטרנט, בכך שהם מאפשרים לאתר אינטרנט זה לזכור את מכשירך בביקורי ההמשך שלך. קובצי Cookie יכולים גם לזכור את ההעדפות שלך ולשפר את חווית המשתמש, וכן גם להתאים את הפרסומות שאתה רואה למה שהכי רלוונטי עבורך.

תוכל למצוא מידע נוסף על קובצי Cookie, כולל כיצד לראות אילו קובצי Cookie הוגדרו במכשירך וכיצד לנהל או למחוק אותם ב-www.aboutCookies.org.

סוגים של קובצי Cookie?

זמניים וקבועים

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie זמניים הקיימים רק עד שתסגור את דפדפן האינטרנט שלך. נוכל להשתמש גם בקובצי Cookie קבועים, הנשארים לתקופת זמן מוגדרת וארוכה יותר.

קובצי Cookie של צד שלישי

אתר האינטרנט שלנו מאפשר לשירותים המופיעים בו להציב קובצי Cookie של צד שלישי. קובצי Cookie אלה אינם בשליטתנו. לקבלת מידע נוסף על הדרך שבה צד שלישי משתמש בקובצי Cookie, אנא בקר באתר האינטרנט של הצד השלישי הרלוונטי. פרטים על כל קובצי Cookie של צד שלישי שבהם משתמשים באתר האינטרנט שלנו, כולל מטרתם, יתוארו בטבלה להלן.

כיצד לשלוט על קובצי Cookie וכיצד למחוק אותם

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookie, אולם לרוב עליך לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לסרב לקובצי Cookie חדשים, לנטרל קובצי Cookie קיימים או כדי לדעת מתי קובצי Cookie חדשים נשלחים למכשיר שלך. כדי להגדיר את הדפדפן שלך כך שיסרב לקובצי Cookie, פנה להוראות הניתנות על ידי הדפדפן (לרוב נמצאות בתוך תפריט "עזרה", "כלים" או "עריכה"). הנחיות מפורטות יותר ניתן למצוא ב-www.aboutCookies.org. לתשומת לבך, אם אתה מסרב לקובצי Cookie או מנטרל את השימוש בהם, ייתכן שחלק מתפקוד אתר האינטרנט ייפגע. בנוסף, נטרול קובצי Cookie, או קטגוריה של קובצי Cookie, אינו מוחק את קובצי ה-Cookie מן הדפדפן שלך. תצטרך לעשות זאת בעצמך מתוך הדפדפן שלך.

שינויים בשימוש שלנו בקובצי Cookie

כל שינוי בשימוש שלנו בקובצי Cookie לצורך אתר אינטרנט זה יופיע כאן ואם יש צורך, יופיע בשילוט המגיע מעמודי האינטרנט שלנו המדגישים שינויים כלשהם.

אתר זה מיועד לתושבי ישראל בלבד

מוגש כשרות לציבור מטעם חברת אסטרהזניקה (ישראל) בע״מ. כל הזכויות שמורות. Veeva ID: IL-4435