מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות

מי אחראי על הנתונים האישיים שלך

בהצהרת פרטיות זו, "אסטרהזניקה", "אנו", ו"שלנו" מתייחסים לחברות קבוצת אסטרהזניקה.
אנו קובעים את המטרות ואת האופן שבו הנתונים האישיים שלך ייאספו, ישמשו ו/או ייחשפו וינוהלו בהתאםלתקני הפרטיות הגלובלית הפנימייםשל אסטרהזניקה.
אסטרהזניקה מתייחסת לפרטיות ולבטיחות של הנתונים האישיים שלך ברצינות רבה. הודעת פרטיות זו מפרטת אילו נתונים אישיים מותר לנו לאסוף וכיצד נוכל להשתמש בהם.
אנו עשויים לשנות הודעת פרטיות זו מעת לעת. נודיע לך על שינויים כאשר אנו נדרשים לעשות זאת.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?

אם אתה צריך למלא טופס מקוון או לשלוח לנו דוא"ל, אז אנו רשאים לאסוף לגביך ולהשתמש בנתונים אישיים כגון:

  • שם
  • כתובת דוא"ל
  • מדינת מגורים
  • כתובת
  • מספר טלפון
  • עיסוק )למשל, אם אתה איש מקצוע בתחום הבריאות המבקש מידע לגבי המוצרים שלנו(
  • כתובת IP

אתה תספק לנו מידע זה והוא ישמש אותנו עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו לניהול אתר האינטרנט, וכדי לענות על כל שאילתה או בקשה למידע שעשויות להיות לך.

לעתים, ייתכן שנשיג נתונים אישיים רגישים שלך, למשל, אם תספק מרצונך האישי מידע לגבי הבריאות הגופנית או הנפשית שלך, כחלק מהבקשה למידע. במקרה זה, נשתמש במידע זה רק כדי לענות לשאילתה שלך, ואם רלוונטי, כדי לספק לך הדרכה נוספת )למשל להודיע לך על זכותך להגיש דוח אירוע חריג(. במסירתך לנו את הפרטים האישיים הרגישים שלך, אתה מסכים שנעבד אותם עבור המטרות שמפורטות בהודעת פרטיות זו או בכל הודעת איסוף שתסופק לך.

במקרה שתשתמש באתר זה, או שתשלח לנו דוא"ל כדי לדווח על אירוע חריג שחווית בעת נטילת מוצר של אסטרהזניקה, אנא עיין בהודעת הפרטיות הרלוונטית למדינה שלך, הזמינה בכתובת https://aereporting.astrazeneca.com לקבלת מידע נוסף כיצד אנו מעבדים את הפרטים האישיים שלך בקשר לאירועים חריגים.

קובצי Cookie

אנו גם עשויים לאסוף מידע לגבי האופן שבו אתה משתמש באתר באמצעות קובצי Cookie )וטכנולוגיות דומות אחרות(, כחלק משיפור התוכן והפונקציונליות של האתר. לקבלת מידע נוסף לגבי השימוש בקובצי Cookie ראה את הודעת קובצי ה-Cookie שלנו.

צבירת מידע

אנו משתמשים במידע צבור, שלא מזהה אנשים פרטיים, כדי לנטר דפוסי תנועה של לקוחות אל אתר האינטרנט ואל עמודים מסוימים, וכן את השימוש באתר, כדי לעזור לנו לשפר את עיצוב וסידור התוכן.

למי תהיה גישה לנתונים האישיים שלך?

ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו לחברות אחרות של קבוצת אסטרהזניקה.

ייתכן גם שנשתף את הפרטים האישיים שלך עם גורמי צד שלישי מסוימים כגון: ספקי IT למטרות פיתוח מערכות ותמיכה טכנית; מנטורים ויועצים כדי לוודא את הציות שלנו לדרישות חיצוניות ופנימיות; גופים סטטוטוריים, סוכנויות אכיפת חוק ובעלי דין, לפי צורך או דרישה חוקיים לדיווח; ויורש או שותף עסקי של אסטרהזניקה או של חברה מקבוצת אסטרהזניקה במקרה שהיא מוכרת, מחלקת או מארגנת שיתוף פעולה/יוזמה משותפת עבור כל עסקיה או חלקם.

כיצד אנו מאחסנים את הנתונים שלך

אסטרהזניקה תאחסן את הנתונים האישיים שלך למשך מספר שנים בהתאם לחוקים המקומיים ולמדיניות החזקת המסמכים של החברה. לקבלת מידע נוסף על מדיניות החזקת המסמכים הפנימית של אסטרהזניקה, תוכל לעבור לכתובת www.astrazenecapersonaldataretention.com.

העברה בינלאומית

גופים וגורמי צד שלישי של אסטרהזניקה יכולים להיות ממוקמים בכל מקום בעולם, כולל מדינות שייתכן שאין בהן את אותן ההגנות המשפטיות על נתונים אישיים הקיימות במדינת מגוריך. ללא תלות במדינה שאליה הנתונים האישיים שלך מועברים, נחלוק אותם רק על בסיס מחמיר של "הצורך לדעת" ותחת הגבלות חוזיות הולמות (כגון הכללים התאגידיים המחייבים של אסטרהזניקה וכן סעיפי החוזה המקובלים של האיחוד האירופי). אם תרצה, ייתכן שתוכל לקבל עותק של הכללים התאגידיים המחייבים של אסטרהזניקה ו/או סעיפי החוזה המקובלים של האיחוד האירופי של אסטרה זנקה, באמצעות יצירת קשר עם אסטרהזניקה בכתובת privacy@astrazeneca.com.

הכללים התאגידים המחייבים

באמצעות יצירת סט של "כללים תאגידיים מחייבים" (BCRs) בנוגע לנתונים האישיים שלך, הבטחנו ציות לחלק מההתחייבויות החוקיות שלנו. הכללים התאגידיים המחייבים מפרטים את מחויבויות בטיחות הנתונים של אסטרהזניקה בנוגע לנתונים האישיים שמועברים באופן בינלאומי.

תוכל למצוא מידע נוסף לגבי המחויבויות הללו כאן. הכללים התאגידיים המחייבים וכל זכות העולה מהם לא תקפים לנתונים אישיים המגיעים מארה"ב.

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

הסדרנו מדיניות הולמת לפרטיות ולבטיחות שנועדה להבטיח, במידת האפשר, את הבטיחות והשלמות של כל המידע שלנו, לרבות הנתונים האישיים שלך.
תוכל למצוא מידע נוסף לגבי האופן שבו אסטרהזניקה מצייתת למחויבויות בטיחות הנתונים שלה בתקני הפרטיות הגלובלית הפנימיים שלנו.

מהן זכויותיך

תוכל ליצור קשר עם אסטרהזניקה בכתובת www.astrazenecapersonaldataretention.com בכל זמן כדי לבקש גישה לנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך, כדי לתקן טעויות או לבקש את מחיקתם או לבטל את הסכמתך לאפשר סוגי עיבוד מסוימים של הנתונים האישיים שלך. אם בקשה שכזו תגרום לאסטרהזניקה או לשותפיה להפרה של התחייבויותיה תחת חוקים, תקנות או קודי התנהלות רלוונטיים, אזי אסטרהזניקה לא תוכל להיענות לבקשתך. אולם, תוכל עדיין לבקש שנחסום את השימוש במידע האישי שלך לעיבוד נוסף. ייתכן שתהיה לך גם הזכות לניידות הנתונים אל מבקר נתונים אחר תחת נסיבות מסוימות.

אסטרהזניקה מינתה קצין הגנת מידע אשר אחראי לפיקוח על ציותה של אסטרהזניקה לחוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי, ותוכל ליצור איתו קשר בכתובת privacy@astrazeneca.com בכל מקרה של שאלה או חשש בנוגע לעיבוד של הנתונים האישיים שלך. אם עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי אסטרהזניקה מכוסה על ידי החוק של האיחוד האירופי, תוכל גם להגיש תלונה לסמכות המפקחתונים במדינת מגוריך. תוכל למצוא את השם ואת פרטי הקשר של הרשות המפקחת הרלוונטית תחת http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

עודכן לאחרונה באוקטובר 2019

אתר זה מיועד לתושבי ישראל בלבד

מוגש כשרות לציבור מטעם חברת אסטרהזניקה (ישראל) בע״מ. כל הזכויות שמורות. Veeva ID: IL-4435